Giveaway Stacey Marie Carnival XL Pro Palette

Stacey Marie

UPDATE!!!

Mulțumim tuturor pentru participare!

Am extras câștigătorii celor două premii.
Premiul I: adeline100622 (Instagram)
Premiul II: Anna Benedek (Facebook)

Felicitări! Așteptăm mesaj cu datele voastre, conform regulamentului de pe site.

Hello, beauty lovers!

Avem o veste grozavă pentru voi! Beauty Leaders a pregătit pentru voi un SUPER GIVEAWAY, la care vor exista doi câștigători.

Premiul I constă într-un bilet standard valabil pentru demonstrațiile din cadrul masterclass-ului organizat de Beauty Leaders, care o are ca invitată pe Stacey Marie, precum și o paletă BPerfect Stacey Marie Carnival XL Pro Palette.

Premiul II constă într-o paletă BPerfect Stacey Marie Carnival XL Pro Palette.

Giveaway-ul se desfășoară pe pagina de Facebook Beauty Leaders și pe contul de Instagram Beauty Leaders.

Iată ce ai de făcut pentru a obține o șansă de a câștiga acest premiu fabulos:             

Facebook:

 1. Like paginii de Facebook Beauty Leaders și follow contului de Instagram (https://www.instagram.com/beautyleaders/)
 2. Postează acest link pe profilul tău: https://www.facebook.com/373317369805381/posts/854981498305630/
 3. Etichetează într-un comentariu 3 persoane pasionate de makeup

Pentru o șansă în plus, înscrie-te și pe giveaway-ul de pe Instagram!

Instagram:

 1. Follow @beautyleaders
 2. Distribuie postarea în Insta Story-ul tău
 3. Etichetează într-un comentariu 3 persoane pasionate de makeup.

Pentru o șansă în plus, înscrie-te și la giveaway-ul de pe Facebook!

Extragerea câștigătorilor se va realiza după următorul mecanism:

 1. Se va extrage câte un finalist de pe Facebook și Instagram pentru Premiul I, prin CommentPicker.
 2. Fiecăruia i se va atribui un număr – 1 sau 2.
 3. Se va extrage câștigătorul dintre cei doi finaliști, prin random.org.
 4. Se va extrage câte un finalist de pe Facebook și Instagram pentru Premiul II, prin CommentPicker.
 5. Fiecăruia i se va atribui un număr – 1 sau 2.
 6. Se va extrage câștigătorul dintre cei doi finaliști, prin random.org.

Regulamentul concursului:

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL

1.1 Concursul este organizat de Beauty Leaders, denumit în continuare „Organizatorul”.

1.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial, denumit în continuare „Regulamentul”, acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, cu mențiunea că modificările vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, pe pagina oficială de Facebook Beauty Leaders și pe profilul de Instagram al Beauty Leaders.

1.3 Organizatorul va desfășura în cadrul acestui Concurs următoarele:

– va realiza extragerea câștigătorilor prin sistemul de tragere la sorți, utilizând mecanismele CommentPicker și random.org, în data de 26.02.2020.

– se obligă să aducă la cunoștința publicului larg câștigătorii prin publicarea pe site-ul www.beauty-leaders.com.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 16.02.2020-25.02.2020. Tragerea la sorți a câștigătorilor are loc conform punctului 1.3, la data de 26.02.2020.

2.2 Concursul este organizat și se desfășoară pe pagina de Facebook și Instagram Beauty Leaders, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1 Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice care au împlinit 18 ani până la data începerii acesteia, respectiv 16.02.2020.

3.2 Nu sunt eligibili de participare la Concurs angajații Beauty Leaders, angajații agențiilor implicate, angajații magazinelor participante la campanie și membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție) care dețin funcții sau au vreun interes în societățile comerciale menționate anterior, indiferent de natura acestora.

3.3 Participarea la acest Concurs impune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1 Pentru a putea participa la CONCURSUL desfășurat pe pagina de Facebook și Instagram Beauty Leaders, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Facebook:

 1. Like paginii de Facebook Beauty Leaders și follow contului de Instagram (https://www.instagram.com/beautyleaders/)
 2. Postează acest link pe profilul tău:
 3. Etichetează într-un comentariu 3 persoane care crezi că sunt interesate de giveaway

Pentru o șansă în plus, înscrie-te și pe giveaway-ul de pe Instagram!

Instagram:

 1. Follow @beautyleaders și Like paginii de Facebook Beauty Leaders (https://www.facebook.com/beautyleadersofficial/)
 2. Share în Story postării de giveaway
 3. Etichetează într-un comentariu 3 persoane care crezi că sunt interesate de giveaway

Pentru o șansă în plus, înscrie-te și pe giveaway-ul de pe Facebook!

4.2. Un Participant se poate înscrie la prezentul Concurs doar o singură dată.

4.3. Fiecare participant la Concurs va putea câștiga unul dintre cele două premii: Premiul I, care constă într-un bilet standard valabil pentru demonstrațiile din cadrul masterclass-ului organizat de Beauty Leaders, care o are ca invitată pe Stacey Marie, precum și o paletă BPerfect Stacey Marie Carnival XL Pro Palette, sau Premiul II, care constă într-o paletă BPerfect Stacey Marie Carnival XL Pro Palette.

4.4. În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de Organizator, rezultă că procesul de participare nu a fost respectat în totalitate sau a existat o încercare de eludare a acestuia, acesta își rezervă dreptul de a retrage Participanților premiul obținut ca rezultat al activității lor și/sau să restricționeze participarea la Concurs până la încheierea acesteia.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI:

5.1  Premiul I, care constă într-un bilet standard valabil pentru demonstrațiile din cadrul masterclass-ului organizat de Beauty Leaders, care o are ca invitată pe Stacey Marie, precum și o paletă BPerfect Stacey Marie Carnival XL Pro Palette, și Premiul II, care constă într-o paletă BPerfect Stacey Marie Carnival XL Pro Palette.

5.2 Participanților la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

5.3 Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor oferite în cadrul prezentului Concurs.

5.4 Ridicarea premiilor

Câștigătorul va fi anunțat pe site-ul www.beauty-leaders.com și pe conturile de social media aferente. Câștigătorul va putea revendica premiul după ce transmite printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook Beauty Leaders sau prin e-mail pe adresa contact@beauty-leaders.com: Nume, Prenume, Serie și Număr Carte de Identitate.

5.5 Câștigătorul va primi doar premiul expres prevăzut în prezentul Regulament și nu poate cere modificarea naturii, modelului, cantității, condițiilor și modului de acordare a premiului și nici nu se va putea acorda contravaloarea premiului în bani.

În situația în care un câștigător refuză să accepte premiul câștigat sau nu poate beneficia de acesta din motive independente de Organizator, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu și nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.

SECȚIUNEA 6. CONDIȚII DE VALIDARE

6.1 Pentru a putea participa la acest Concurs, participanții trebuie să respecte Condițiile Secțiunii 4, în mod cumulativ.

6.2. Elementele de identificare ale câștigătorului sunt:

În faza validării:

– pentru a fi validat drept câștigător, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile descrise în Regulamentul al Concursului (punctul 6.1).

– să răspundă mesajului transmis de Organizator, în termen de maxim 24 de ore de la trimiterea acestuia, și să transmită: Nume , Prenume, Serie și Număr carte de identitate.

– în momentul ridicării premiilor: Câștigătorul trebuie sa prezinte un act de identitate valabil și să semneze documentele de ridicare a premiului. Numele câștigătorului va fi afișat pe site-ul www.beauty-leaders.com și pe conturile de social media aferente după finalizarea procesului de validare și confirmare.

6.3 Un câștigător va fi invalidat în următoarele cazuri:

a) Câștigătorul nu respectă termenii și condițiile acestui Regulament;

b) Câștigătorul nu respectă condițiile de validare enumerate în Regulamentul;

c) Câștigătorul refuză premiul;

6.4 Contestații: Contestațiile cu privire la acordarea premiilor se pot face în termen de 24 de ore de la data afișării numelor câștigătorului. Contestația se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa contact@beauty-leaders.com va cuprinde in mod obligatoriu:

I. Numele, prenumele și ziua în care a participat la concurs.

II. Prezentarea motivelor pe care se întemeiază contestația.

Contestațiile se vor soluționa în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii.

SECȚIUNEA 7. RESPONSABILITATE

7.1 Organizatorul va acorda premiul/premiile doar acelui participant care a luat parte la Concurs, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament.

7.2 Organizatorul are obligația de a face publice numele câștigătorilor și premiile acordate, conform art. 42 din O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

7.3 Organizatorul și celelalte entități implicate în cadrul Concursului nu își asumă răspunderea și nu vor putea fi implicate sub nici o formă în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform căruia Organizatorul va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament. Din momentul primirii premiilor de către câștigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea acestora.

7.4 Orice modificare a regulilor de participare la Concurs, a modului de desfășurare al acestuia si a perioadei valabilității acestuia vor fi anunțate public de Organizator prin afișarea Regulamentului modificat pe site-ul beauty-leaders.com și publicat pe pagina de Facebook Beauty Leaders și Instagram.

7.5 Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestui concurs.

7.6 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte acte care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile acestui Concurs.

7.7 În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intenție de influențare a rezultatelor va avea ca rezultat eliminarea respectivului participant din cadrul Concursului.

SECȚIUNEA 8. INTRAREA ÎN POSESIA PREMIILOR

8.1 Premiile vor fi expediate prin email, respectiv curier, către câștigători în termen de 10 zile de la anunțarea câștigătorilor.  

SECȚIUNEA 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

9.1 Organizatorul, în vederea desfășurării Concursului, prelucrează datele personale ale Câștigătorilor în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la ANSPDCP. Prin comunicarea datelor cu caracter personal, câștigătorii Concursului își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Companiei în vederea oferirii premiilor.

9.2 Compania garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Câștigătorilor. La cererea expresă a persoanei vizate, Compania va asigura acesteia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și normelor emise în aplicarea acesteia.

Pentru exercitarea acestor drepturi, câștigătorii vor trimite pe adresa Companiei, o cerere întocmită in formă scrisă, datată și semnată.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

10.1 Prezentul Concurs va înceta la data de 25.02.2020, la ora 23:59.

10.2 Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie unilaterală motivată a Organizatorului.

SECȚIUNEA 11. LITIGII

11.1 Eventualele litigii apărute intre Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanţele judecătorești competente din România.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord sa respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Regulamentul de participare/desfășurare al acestui Concurs este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe pagina oficială de Facebook Beauty Leaders și pe site-ul www.beauty-leaders.com, la secțiunea Giveaway.

12.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări sa fie făcute publice în termen de maximum 24 de ore.

12.3 Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum aceasta a fost ulterior modificată și completată.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

We Are Romanian Beauty Artists

FOLLOW US ON