GIVEAWAY – invitație la 2 zile de Makeup Masterclass cu Eliane Sandri

GIVEAWAY – invitație la 2 zile de Makeup Masterclass cu Eliane Sandri

Update 10.08.2018: Ne bucurăm să anunțăm câștigătorul acestui giveaway după extragerea finalizată ieri prin random.org. Numele persoanei care beneficiază de invitația gratuită la Makeup Masterclass Brazilian Breeze este:

  1. Madalina Causanu

Mădălina, felicitări! Te așteptăm cu informații complete pe pagina de FB Beauty Leaders.

Hey, beauty lovers!
Avem vești extraordinar de bune. Puteți câștiga o invitație gratuită la masteclass-ul susținut de makeup artistul Eliane Sandri, din data de 1, 2 Octombrie 2018. Demonstrații și tehnici practice de makeup din Brazilia le poți învăța în Oradea, cu doar puțin noroc.

Ce trebuie să faci? 

1. Like & follow paginii de FB Beauty Leaders,
2. Like postării GIVEAWAY
3. Share cu hashtag-ul #beautyleaders și tag în comentariu unui makeup artist alături de care vrei să înveți tehnicile predate în acest masterclass.

Urmărește-ne cu atenție pe site-ul www.beauty-leaders.com, unde vom anunța într-un articol câștigătorul acestui GIVEAWAY în valoare de 350 de Euro.

Noi te așteptăm și cu alte vești bune pe instagram și FB, așa că nu uita să ne dai follow.

 

Regulamentul concursului:

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL
1.1 Concursul este organizat de Beauty Leaders (denumită în continuare „Organizatorul”).

1.2 Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit în continuare „Regulamentul”), acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Concursului, cu mențiunea că modificările vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării în vigoare, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, pe pagina oficială de Facebook Beauty Leaders și Instagram.

1.3 Organizatorul va desfășura în cadrul acestui Concurs următoarele:
– va realiza extragerea câștigătorilor prin sistemul trageri la sorti, după mecanismul random.org, în data de 09.08.2018.
– se obliga să aducă la cunoștința publicului larg câștigătorii prin publicare pe site-ul www.beauty-leaders.com.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI
2.1. Concursul se va desfășura în perioada 25.07.2018 – 08.08.2018. Tragerea la sorți a câștigătorilor are loc conform punctului 1.3, la data de 09.08.2018

2.2 Concursul este organizat și se desfășoară pe pagina de Facebook Beauty Leaders și pe pagina de Instagram Beauty Leaders, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice care au împlinit 18 ani până la data începerii acesteia, respectiv 25.07.2018.

3.2 Nu sunt eligibili de participare la Concurs angajații Beauty Leaders, angajații agențiilor implicate, angajații magazinelor participante la campanie și membrii familiilor acestora (copii, părinți, frăți/surori, soț/soție) care dețin funcții sau au vreun interes în societățile comerciale menționate anterior, indiferent de natura acestora.

3.3 Participarea la acest Concurs impune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă şi neechivoca a prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI
4.1 Pentru a putea participa la CONCURSUL desfășurat pe pagina de Facebook Beauty Leaders participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
Dea like, follow paginii de Facebook Beauty Leaders. Să dea like postării care anunță GIVEAWAY-ul și  share cu hashtag-ul #beautyleaders. Să eticheteze în comentariu un makeup artist.

4.2. Un Participant se poate înscrie la prezentul Concurs doar o singură dată, fie pe Instagram fie pe pagina de Facebook. Cei care se înscriu de mai multe ori vor fi descalificați.

4.3. Fiecare participant la Concurs va putea câștiga premiul în valoarea de 350 de Euro, care constă într-o invitație la Masterclass Brazilian Breeze, susținut de Eliane Sandri, în zilele de 1 respectiv 2 octombrie, 2018 în Oradea.

4.4. În cazul în care, în urma verificărilor desfășurate de Organizator, rezultă că procesul de participare nu a fost respectat în totalitate sau a existat o încercare de eludare a acestuia, acesta își rezervă dreptul de a retrage Participanților premiul obținut ca rezultat al activității lor și/sau să restricționeze participarea la Concurs până la încheierea acesteia.

SECȚIUNEA 5. PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI:
5.1  Invitație la Masterclass Brazilian Breeze, susținut de Eliane Sandri, în zilele de 1 respectiv 2 octombrie, 2018 în Oradea.

5.2 Participanților la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

5.3 Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor oferite în cadrul prezentului Concurs.

5.4 Ridicarea premiilor
Câștigătorul va fi anunțat pe site-ul www.beauty-leaders.com. Câștigătorul va putea revendica premiul după ce transmite printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook Beauty Leaders sau prin e-mail pe adresa contact@beauty-leaders.com: Nume, Prenume, Serie și Număr Carte de Identitate.

5.5 Câștigătorul va primi doar premiul expres prevazut în prezentul Regulament și nu poate cere modificarea naturii, modelului, cantității, condițiilor și modului de acordare a premiului și nici nu se va putea acorda contravaloarea premiului în bani.
În situația în care un câștigător refuza sa accepte premiul câștigat sau nu poate beneficia de acesta din motive independente de Organizator, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu și nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.

SECȚIUNEA 6. CONDIȚII DE VALIDARE
6.1 Pentru a putea participa la acest Concurs, participanții trebuie să respecte Condițiile Secțiunii 4, în mod cumulativ.

6.2. Elementele de identificare ale câștigătorului sunt:
În faza validării:
– pentru a fi validat drept câștigător, participantul trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile descrise în Regulamentul al Concursului (punctul 6.1).
– să răspundă mesajului transmis de Organizator, în termen de maxim 24 de ore de la trimiterea acestuia, și să transmită: Nume , Prenume, Serie și Număr carte de identitate.
– în momentul ridicării premiilor: Câștigătorul trebuie sa prezinte un act de identitate valabil și sa semneze documentele de ridicare a premiului.Numele câștigătorului va fi afișat pe site-ul www.beauty-leaders.com după finalizarea procesului de validare și confirmare.

6.3 Un câștigător va fi invalidat în următoarele cazuri:
a) Câștigătorul nu respecta termenii și condițiile acestui Regulament;
b) Câștigătorul nu respecta condițiile de validare enumerate în Regulamentul;
c) Câștigătorul refuză premiul;

6.4 Contestații: Contestațiile cu privire la acordarea premiilor se pot face în termen de 24 de ore de la data afișării numelor câștigătorilor. Contestația se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa contact@beauty-leaders.com va cuprinde in mod obligatoriu:
I. Numele, prenumele și ziua în care a participat la concurs.
II. Prezentarea motivelor pe care se întemeiază contestația.
Contestațiile se vor soluționa în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii.

SECȚIUNEA 7. RESPONSABILITATE
7.1 Organizatorul va acorda premiul/premiile doar acelui participant care a luat parte la Concurs, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament.

7.2 Organizatorul are obligația de a face publice numele câștigătorilor și premiile acordate, conform art. 42 din O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

7.3 Organizatorul și celelalte entități implicate în cadrul Concursului nu își asumă răspunderea și nu vor putea fi implicate sub nici o formă în disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor nu vor influenta principiul conform căruia Organizatorul va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament. Din momentul primirii premiilor de către câștigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea și calitatea acestora.

7.4 Orice modificare a regulilor de participare la Concurs,a modului de desfășurare al acestuia si a perioadei valabilității acestuia vor fi anunțate public de Organizator prin afișarea Regulamentului modificat pe site-ul beauty-leaders.com și publicat pe pagina de Facebook Beauty Leaders și Instagram.

7.5 Organizatorul nu are nici o obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestui concurs.

7.6 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte acte care ar putea afecta imaginea Organizatorului sau costurile acestui Concurs.

7.7 În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intenție de influențare a rezultatelor va avea ca rezultat eliminarea respectivului participant din cadrul Concursului.

SECȚIUNEA 8. INTRAREA ÎN POSESIA PREMIILOR
8.1 Câștigătorul va beneficia de premiu în Oradea, la sediul Beauty Leaders.

SECȚIUNEA 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR
9.1 Organizatorul, în vederea desfășurării Concursului, prelucrează datele personale ale Câștigătorilor în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator înregistrat la ANSPDCP. Prin comunicarea datelor cu caracter personal, câștigătorii Concursului își exprima acordul expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Companiei în vederea oferirii premiilor.

9.2 Compania garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Câștigătorilor. La cererea expresa a persoanei vizate, Compania va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și normelor emise în aplicarea acesteia.
Pentru exercitarea acestor drepturi, câștigătorii vor trimite pe adresa Companiei, o cerere întocmită in forma scrisă, datată și semnată.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI
10.1 Prezentul Concurs va înceta la data de 08.08.2018, la ora 23:59.
10.2 Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forța majoră sau printr-o decizie unilaterala motivata a Organizatorului.

SECȚIUNEA 11. LITIGII
11.1 Eventualele litigii apărute intre Organizator și Participanți se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanţele judecătorești competente din România.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL
12.1 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord sa respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.
Regulamentul de participare/desfășurare al acestui Concurs este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe pagina oficială de Facebook Beauty Leaders și pe site-ul www.beauty-leaders.com, la secțiunea Giveaway.

12.2 Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări sa fie făcute publice în termen de maximum 24 de ore.

12.3 Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum aceasta a fost ulterior modificată și completată.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.

We Are Romanian Beauty Artists

FOLLOW US ON